Keplerstraat 16a, 1704 SJ Heerhugowaard | 0226-700210 | info@pullout.nl

Privacyverklaring

Privacy statement Pullout
Datum laatste wijziging: 23 mei 2018

Dit privacy statement beschrijft de werkwijze van Pullout met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonlijke informatie (zoals hierna beschreven), die via deze website, onze portal, of op andere wijze beschikbaar komt.

Lees daarom aandachtig dit privacy statement voor u van onze website en online diensten gebruik maakt, of persoonlijke gegevens op deze website invoert. De huidige website wordt beheerd door Pullout, met het hoofdkantoor gevestigd in Zoetermeer, en namens de leden van het samenwerkingsverband gezamenlijk "Pullout" of "wij", en valt onder de Nederlandse wetgeving.

 

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), door het gebruiken van onze webapplicatie, contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u klant wordt bij één van de depots van Pullout, of informatie die nodig is om goederen bij u af te kunnen halen of om aft e kunnen leveren.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

1.1 Persoonlijke informatie

Meer specifiek, om een goederen van A naar B te kunnen vervoeren, moeten wij van zowel de afzender als de ontvanger de volgende informatie verzamelen:

 • Naam bedrijf
 • Naam contact persoon
 • Adres
 • Openingstijden
 • Email adres contact persoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

1.2 Verwerking van persoonlijke informatie

Deze gegevens slaan we op in onze database bij de opdrachten. Pullout verzamelt en bewaart informatie over elk verzend eenheid dat wij behandelen, zodat wij uw transportdrachten op een efficiënte manier, conform afspraak en klantverwachting, kunnen leveren. Pullout gebruikt de informatie over haar klanten, hun pakketten en hun verzendprofiel, om de diensten die wij aan onze klanten aanbieden, te leveren of te verbeteren, onze klanten in te lichten over mogelijks interessante aanvullende diensten, onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen (waaronder het maken van trendanalyses en marktstudies), prijzen en tarieven te bepalen, te factureren en de overheidsvoorschriften na te leven die op ons of op de leden van Pullout van toepassing zijn. De Persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt uitsluitend gebruikt om onze diensten te leveren en we bewaren de informatie niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is voor dit doel.

Daarnaast slaan we alle adresgegevens op in een klant gebonden adresboek.

Het doel van het adresboek is uitsluitend om bij terugkerende afzenders, of ontvangers de invoer van nieuwe opdrachten te versimpelen. Een opdrachtgever heeft ten aller tijde toegang tot het adresboek, de inhoud van het adres boek te downloaden, te bewerken en te verwijderen.

1.3 Overdracht van Persoonlijke informatie

Terwijl we informatie over onze klanten verzamelen en gebruiken, kunnen wij een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van die informatie voor de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Daarnaast kunnen we de leden van Pullout vragen de informatie, voor die doeleinden, in onze naam te verwerken. Deze leveranciers en/of leden moeten deze informatie geheimhouden en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bovendien kunnen wij, naarmate wij onze activiteiten uitbreiden, ondernemingen of business units kopen of verkopen. Als onderdeel van deze transacties kunnen gegevens van de klanten van die ondernemingen of business units, deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Wij controleren voortdurend of de bepalingen van de toepasbare lokale wetgeving en voorschriften worden nageleefd door externe verwerkers, zoals leveranciers en subcontractors, van de Persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

Om onze diensten uit te kunnen voeren, kan uw Persoonlijke informatie in uitzonderlijke situaties worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische

Ruimte waar de wetten ter bescherming van persoonsgegevens minder uitgebreid zijn (transportopdrachten van of naar landen buiten Europa).

Pullout kan gedwongen worden om uw informatie door te geven aan lokale of nationale overheden (ook buitenlandse), om te voldoen aan de toepasbare wetgeving dan wel om de levering van uw pakket bij de bestemmeling te bespoedigen.

1.4. Eerlijke en veilige verwerking van uw Persoonlijke informatie

Ons beleid is erop gericht alle nodige stappen te ondernemen, om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke informatie waarover wij beschikken, eerlijk en legaal wordt gebruikt. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om dit privacy statement te implementeren en te respecteren. Al onze werknemers en dataverwerkers die toegang hebben tot Persoonlijke informatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke informatie te respecteren.

 

2. Pullout website en online diensten

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe wij de Persoonlijke informatie op de Pullout website en online diensten beschermen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in dit privacy statement worden vermeld. Wij kunnen uw Persoonlijke informatie doorgeven indien wij ertoe verplicht zijn en/of worden door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of overheidsreglementeringen.

2.1 Verzamelen van Persoonlijke informatie op de Pullout website en online diensten

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van deze website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zichzelf vrij te geven. Om sommige van onze interactieve services te kunnen gebruiken, zullen zij zich echter moeten identificeren. Op deze website en onze online diensten, kan Pullout de gebruikers vragen Persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie kan mogelijks gedeeld worden met de leden van het samenwerkingsverband en subcontractors.

2.2 Actief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

Tijdens uw bezoek aan deze website en onze online diensten, kan Pullout actief informatie verzamelen over de bezoekers, door specifieke vragen te stellen en u de mogelijkheid te bieden rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail of op andere elektronische wijze. Sommige van de gegevens die u op de website ingeeft, kunnen Persoonlijke informatie zijn. Voor bepaalde onderdelen van deze website, kunt u gevraagd worden Persoonlijke informatie in te geven om bepaalde functies te gebruiken (zoals e-mail, toegang tot beveiligde online diensten). Als deze informatie wordt gevraagd, zal worden aangegeven welke informatie vereist is en voor welk doel.

2.3 Passief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat u deze informatie bewust doorgeeft) door middel van diverse technologisch hulpmiddelen zoalsbrowsertype, Internet Protocol (IP) adressen, cookies (zie volgende paragraaf), metatags en navigatiegegevens.

Deze website maakt gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze website en online diensten te bepalen, en om de site te beheren en te verbeteren.

2.4 Beveiliging

Pullout neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen om uw Persoonlijke informatie die via de Pullout website en online diensten wordt verzameld, te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen enkele internetconnectie 100% veilig of storingsvrij is. In het bijzonder kunnen e-mails die vanaf of naar deze website worden verzonden niet beveiligd zijn. U dient bijgevolg zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail of op andere wijze elektronisch doorgeeft. Indien u bovendien paswoorden, ID-nummers of andere toegangsmodaliteiten gebruikt op deze website of voor toegang tot beveiligde online diensten, bent u zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging.

2.5 Toegang en correctie

Contacteer uw lokale Pullout vestiging om te weten welke Persoonlijke informatie Pullout over u heeft verzameld. We beantwoorden uw verzoek binnen de 4 weken. Indien wij uw Persoonlijke informatie niet kunnen vrijgeven, geven wij steeds de redenen op voor deze weigering. Om over correcte, up-to-date en volledige Persoonlijke informatie te beschikken, vragen wij u ons elke onjuiste informatie te melden. Wij passen vervolgens de onjuiste of verouderde informatie aan.

2.6 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die van een website naar de browser van de gebruiker worden verzonden en lokaal op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies maken het web gebruik gemakkelijker omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige informatie over de gebruiker opslaan en beheren. De standaardinstelling van de meeste browsers is om cookies te accepteren. De gebruikers kunnen deze instelling echter aanpassen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen worden wanneer de cookies worden verzonden. Zie de laatste paragraaf “Cookiebeleid van Pullout” voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken

2.7 Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker werden op deze website links of referenties naar andere websites toegevoegd. Pullout is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en dit privacy statement is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacy statements te lezen van elke website die u bezoekt.

2.8 E-mailadres

Indien u een e-mail stuurt of uw e-mailadres achterlaat, houden wij uw e-mailadres bij. Dit adres zal enkel worden gebruikt om u te informeren zoals aangegeven. Wenst u niet langer dat uw e-mail wordt bijgehouden, dan kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier. Klik hier voor het contactformulier.

 

3. Aanpassing

Pullout behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen, zonder een voorafgaande waarschuwing over de wijziging of herziening van dit privacy statement.

Cookiebeleid van Pullout

Pullout gebruikt cookies en soortgelijke technologieën in onze website en online diensten. In dit Cookiebeleid verwijzen wij simpelweg naar deze cookies en soortgelijke technologieën met de term 'cookies'. Dit Cookiebeleid zet uiteen wat cookies zijn, hoe wij ze gebruiken en hoe u cookies kunt beheren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit Cookiebeleid. Indien u of uw sitebeheerder cookies hebben uitgeschakeld, zal de website nog wel functioneren, maar zullen enkele onderdelen van de website (waaronder de verzendapplicaties en het volgen van pakketten) niet werken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal bestaan uit letters en cijfers. Cookies worden op uw apparaat geplaatst als u een website bezoekt. Ze worden breed ingezet op vele websites en voor vele doeleinden. Cookies kunnen bijvoorbeeld nodig zijn om een website te laten functioneren of om een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden.

Welke soorten cookies gebruikt Pullout?

De cookies die wij op onze website en voor onze online diensten gebruiken, zijn onder te verdelen in vier verschillende categorieën: essentiële cookies, functionele cookies, analyse-cookies en advertentiecookies.

Essentiële cookies Deze cookies zijn nodig om onze websites goed te laten functioneren. (Bijvoorbeeld: om het mogelijk te maken dat u kunt inloggen op bepaalde gedeelten van onze portal. Het uitschakelen van deze cookies is van invloed op het functioneren van de sites en kan er zelfs voor zorgen dat sommige functies en diensten niet beschikbaar zijn.

Functionele cookies Deze cookies zorgen ervoor dat onze sites uw voorkeuren kunnen onthouden. Zo kunnen wij u gepersonaliseerde inhoud aanbieden. (Bijvoorbeeld: inhoud in uw voorkeurstaal of voor uw regio.)

Voor de website www.trans-mission.nl (niet de portal: portal.trans-mission.nl) gebruiken wij ook diensten van derden (zoals Google Analytics) om geaggregeerde gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website. Deze diensten van derden gebruiken cookies om ons te voorzien van informatie over uw bezoek aan deze website (bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de locatie van waaruit u deze website bezocht en het aantal pagina's dat u hebt bezocht op deze website). Wij gebruiken deze informatie om de presentatie en inhoud van deze website te verbeteren. Let op: op gegevens die worden verzameld door diensten van derden buiten www.Pullout.nl – indien het geval – is dit Cookiebeleid niet van toepassing, maar geldt het privacy statement van de betreffende derde partij.

Meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, kunt u vinden op
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Als u Google Analytics wilt uitschakelen in uw browser, ga dan naar
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voor welke doeleinden gebruikt Pullout cookies?

Wij en onze serviceaanbieders kunnen cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • Om ons en derden te helpen informatie te verkrijgen over uw bezoeken aan onze sites.
 • Om uw zendingen te verwerken.
 • Om uw bezoekpatronen te analyseren en onze sites te verbeteren.
 • Om advertenties, communicatie en inhoud van ons en derden aan te bieden op onze sites en op de sites van derden, die aansluiten bij uw interesses.
 • Om uw taalinstellingen en andere voorkeuren te onthouden.
 • Om u te helpen de informatie te vinden die u zoekt.
 • Om een veilige en beschermde dienst voor online transacties te bieden.
 • Om te meten hoeveel mensen onze sites bezoeken en hoe ze deze gebruiken, om onze sites efficiënt te laten functioneren, en om meer inzicht te verkrijgen in ons publiek.

Wie plaatst cookies op mijn apparaat?

Cookies kunnen op uw apparaat geplaatst worden door Pullout als sitebeheerder. Deze cookies worden 'first party cookies' genoemd. Sommige cookies worden op uw apparaat geplaatst door een derde, een andere partij dan Pullout. Deze cookies worden 'third party cookies' genoemd. (Bijvoorbeeld: een partner van Pullout kan ‘third party cookies’ plaatsen om een online service mogelijk te maken).

Contactgegevens

Als u aanvullende vragen hebt over dit Cookiebeleid, gaat u naar de pagina Contact van deze website.

Wijzigingen

Pullout heeft het recht dit Cookiebeleid naar eigen inzicht aan te passen. Daarom verzoeken wij u om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te bekijken. Voor het laatst bijgewerkt in: april 2018.